نیسان آلتیما (4)

نیسان ایکس‌تریل (8)

نیسان پاترول (8)

نیسان پیکاپ (8)

نیسان تیانا (7)

نیسان جوک (7)

نیسان رونیز (8)

نیسان سرانزا (8)

نیسان قشقایی (7)

نیسان ماکسیما (8)

نیسان مورانو (8)

نیسان وانت (8)