تویوتا CHR (3)

تویوتا FJ کروز (8)

تویوتا GT86 (8)

تویوتا آریون (8)

تویوتا پرادو (8)

تویوتا راو۴ (7)

تویوتا فورچونز (8)

تویوتا کرولا (1)

تویوتا کمری (8)

تویوتا لندکروز (8)

تویوتا هایس (6)

تویوتا هایلوکس (8)

تویوتا یاریس (1)